Lid

Belgisch Instituut voor Thanatopraxie

De vereniging

Leden van het BIT

Het BIT wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit:


Hier zijn de andere leden

Pas d’information complémentaire / Geen aanvullende informatie

Pas d’information complémentaire / Geen aanvullende informatie

Pas d’information complémentaire / Geen aanvullende informatie

Pas d’information complémentaire / Geen aanvullende informatie

Pas d’information complémentaire / Geen aanvullende informatie

Pas d’information complémentaire / Geen aanvullende informatie

Pas d’information complémentaire / Geen aanvullende informatie

Pas d’information complémentaire / Geen aanvullende informatie

Pas d’information complémentaire / Geen aanvullende informatie

Pas d’information complémentaire / Geen aanvullende informatie

Pas d’information complémentaire / Geen aanvullende informatie

Pas d’information complémentaire / Geen aanvullende informatie

Pas d’information complémentaire / Geen aanvullende informatie

Pas d’information complémentaire / Geen aanvullende informatie

Pas d’information complémentaire / Geen aanvullende informatie

Pas d’information complémentaire / Geen aanvullende informatie

Pas d’information complémentaire / Geen aanvullende informatie

Pas d’information complémentaire / Geen aanvullende informatie

Pas d’information complémentaire / Geen aanvullende informatie

Pas d’information complémentaire / Geen aanvullende informatie

Pas d’information complémentaire / Geen aanvullende informatie

Pas d’information complémentaire / Geen aanvullende informatie

Examinateur

Pas d’information complémentaire / Geen aanvullende informatie

Pas d’information complémentaire / Geen aanvullende informatie

Pas d’information complémentaire / Geen aanvullende informatie

Professeur / Professor

Examinateur

Examinateur

Pas d’information complémentaire / Geen aanvullende informatie

Pas d’information complémentaire / Geen aanvullende informatie

Pas d’information complémentaire / Geen aanvullende informatie

Pas d’information complémentaire / Geen aanvullende informatie


BIT Welkom - IBT Bienvenue

Welkom

Bienvenue

Nl

Welkom op de website van BIT

Deze website heeft als doel informatie en hulp te bieden aangaande thanatopraxie. Dit voor zowel nabestaanden, uitvaartprofessionals, leden van het Belgisch instituut,…

Momenteel is thanatopraxie onbekend en staan de meeste mensen er twijfelachtig tegenover, doch kan het een belangrijke rol spelen bij de verwerking van het verlies van een dierbare.

Via onze website kan u in contact komen met gediplomeerde thanatopractors die lid zijn van ons instituut. Tevens kan u informatie terug vinden over activiteiten die jaarlijks door de beroepsvereniging georganiseerd worden.

Fr

Bienvenue sur le site de l'IBT

Le site se veut être un outil d’information et de contact entre les familles, les entrepreneurs de pompes funèbres et nos membres.

Bien trop méconnue du public à l’heure actuelle, la thanatopraxie, permet d’oeuvrer à la facilitation du deuil de celles et ceux qui ont perdu un être proche.

Ce site vous permettra de rentrer en contact avec tous les thanatopracteurs, membre de notre institut. Il vous présentera aussi nos actions passées, ainsi que les diverses activités proposées tout au long de l’année.


Internationaal congres thanatopraxie, programma

Ter gelegenheid van haar 50 jarig bestaan, organiseert het Belgisch instituut voor thanatopraxie een congres

Lees verder


Cursus

De cursus wordt gegeven aan Vlaamse zijde door Syntra.

Lees verder


Congrès international de Thanatopraxie – Programme et réservation

A l'occasion de ses 50 ans, l'institut Belge de Thanatopraxie organise le samedi 18 mars 2023 au Centre de Congrès de Mons

Lire la suite


50 ans IBT! – Congrès sur la Thanatopraxie

Le 8 avril 2019, l’Institut Belge de Thanatopraxie a fêté ses cinquante années d’existence.

Lire la suite


Formations

Les cours sont dispensés dans le cadre des formations "Chef d'Entreprise" organisés par l’IFAPME  et ceci, en collaboration avec l'Institut Belge de Thanatopraxie.

Lire la suiteStage

Belgisch Instituut voor Thanatopraxie

De vereniging

Stage

Tijdens elk jaar van de cursus moet de student op buitenlandse stage.

De stages gaan door in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Canada.

De stages zijn verplicht en geven de student extra praktijkervaring, wat niet mogelijk is tijdens de theoretische kant van de cursus.

De stagiair wordt begeleid door een gediplomeerd thanatopractor die de student zal laten kennismaken met alle verschillende taken van het balsemen. Gaande van administratie, assisteren,… tot een volledige balseming.

Het stage gedeelte is zeer belangrijk in de vorming van de student, hij komt hierbij in aanraking met de wetten, de stress van het beroep, het contact met de familie,…. Tijdens zijn stage wordt er van de student verwacht dat hij een dossier bijhoudt van het uitgevoerde werk en de vooruitgang in zijn ontwikkeling tot thanatopractor. Dit dossier dient de student, bij het afronden van zijn stage, te overhandigen aan het Belgisch instituut voor thanatopraxie.


Cursus

Belgisch Instituut voor Thanatopraxie

De vereniging

Cusrus

De cursus wordt gegeven door het IFAPME voor de Franstalige gemeenschap en aan Vlaamse zijde door syntra.

Het lesgeld bedraagt € 250 en een bijdrage aan de stagekosten van € 1450 voor het eerste jaar, en € 1000 voor het tweede jaar.

Momenteel wordt de cursus op drie plaatsen gegeven:

Hasselt, lesgever: Jan Raman
Bergen, lesgever: Pierre-Olivier Charle
Aarlen, lesgever: Michael Thiry

Programma van de cursus:

Eerste jaar

Anatomie (6h)
Angiologie (16h)
De chemie van het balsemen (4h)
Histologie (4h)
Hygiene (2h)
Introductie (2h)
Juridische aspecten (8h)
De organen (8h)
Osteologie (4h)
De techniek van het balsemen, praktisch (56h)
De techniek van het balsemen, theorie (12h)
Stage (160h)

2de Jaar

Bacteriologie (4h)
Miologie (4h)
Neurologie (4h)
Pathologie (12h)
De organen van het lichaam (20h)
De chemie van het balsemen (8h)
De techniek van het balsemen praktisch (40h)
De techniek van het balsemen theorie (34h)
Stage (160h)

In aanvulling op de cursus bedrijfsbeheer: recht, fiscaliteit, handel, opstarten van een onderneming.

Uren
De lessen gaan meestal ’s avonds of op zaterdag door. Voor meer precieze informatie kan u steeds terecht bij syntra.
(Aandacht: het is mogelijk dat bepaalde lessen tijdens de daguren gegeven worden.)

Toelatingsvoorwaarden:

 1. in het bezit zijn van een diploma middelbaar onderwijs. Kandidaten die niet in het bezit zijn van een diploma middelbaar onderwijs, kunnen worden toegelaten mits ze een akkoord hebben van de studiebegeleider van de betrokken onderwijsinstelling,
 2. in het bezit zijn van een attest bedrijfsbeheer, of voldoende professionele ervaring kunnen aantonen binnen de uitvaartsector.


Etische code

Belgisch Instituut voor Thanatopraxie

De vereniging

Etische code

Het Belgisch instituut voor thantorpaxie streeft formeel volgende principes na:

 • Thanatopraxie beoogd een missie van sociaal en publiek belang. Het beroep van thanatopractor vereist een hoge professionaliteit en onberispelijk gedrag;
 • Zonder ooit de intimiteit van ieder menselijk gezicht uit het oog te verliezen, zal het lichaam altijd met het grootste respect benaderd worden, met de nodige tact en fatsoen;
 • De thanatopractor zal alle informatie aangaande de overledene beschouwen als strikt geheim, alsook de door hem uitgevoerde taken.

Bijgevolg, engageert het Belgisch instituut voor thanatopraxie volgende handelswijzen aan te bevelen:

 • Het oprecht respecteren van alle filosofische geloofsovertuigingen en gebruiken;
 • Eerlijkheid en essentiële waardigheid in de omgang met de familie van de overledene;
 • Respect voor het beroepsgeheim;
 • Het strikt naleven van alle reglementen en wetten aangaande het beroep;
 • Trouw en ondubbelzinnig omgaan met collega’s; wanneer hij of zij, hem of haar om hulp of advies vraagt;
 • Het ondersteunen van het instituut bij het verbeteren van de professionele voorwaarden voor het uitoefenen van het beroep.


Doelen van de VZW

Belgisch Instituut voor Thanatopraxie

De vereniging

Doelen van de vereniging

Het Belgisch instituut voor thanatopraxie verbindt er zich toe de thanatopraxie te promoten bij de uitvaartprofessional en het grote publiek.

Het zorgt voor de correcte uitvoering van de praktijk van het balsemen in het belang van de nabestaanden, de volksgezondheid en uit respect voor de overledene.

Zoals verwoord in de ethische code van het Belgisch instituut voor thanatopraxie zijn volgende maatregelen in hoofdlijnen deze die het Belgisch instituut voor thanatopraxie aan haar leden wenst op te leggen:

 • Oprecht respect voor alle geloofsovertuigingen en gebruiken;
 • Waardigheid en eerlijkheid in alle contacten met families van de overledenen;
 • Het integrale respect voor het beroepsgeheim;
 • De strikte toepassing van alle wetten, decreten en reglementen aangaande het beroep;
 • Loyale, professionele en vertrouwenswaardige omgang met collega thanatopractors;
 • Ondersteuning bieden aan de inspanningen van het instituut ter bevordering van het beroep.


Contact

Belgisch Instituut voor Thanatopraxie

Contact

Neem contact met ons op

Aarzel niet en neem direct contact met ons op via onze contactgegevens of via het formulier.

Onze contactgegevens

Formulier  Internationale transferts

  Belgisch Instituut voor Thanatopraxie

  De thanao

  Internationale transferts

  Regelmatig gebeurt het dat een lichaam gerepatrieerd dient te worden naar het buitenland. Bepaalde landen verplichten de begrafenisondernemer die instaat voor de repatriëring, een conserverende behandeling toe te passen op het lichaam.

  Volgens het internationaal recht, dient dit te gebeuren door een thanatopractor.

  Volgende landen, eveneens België, verplichten een behandeling alvorens een lichaam gekist wordt. Voor andere ambasades kan u steeds terecht op volgende pagina: Ambassade


  Wetten en decretten

  Belgisch Instituut voor Thanatopraxie

  De thanao

  Wetten en Decretten

  International

  Door Internationale transferts pagina (Accoord Berlin : internationale transferts).

  Vlaamse regering

  14 MEI 2004. – Besluit van de Vlaamse regering tot organisatie, inrichting en beheer van begraafplaatsen en crematoria

  23 DECEMBER 2011. – Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende de vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning en van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, wat betreft de actualisatie van voormelde besluiten aan de evolutie van de techniek

  Waalse regering

  6 MAART 2009. – Decreet tot wijziging van Hoofdstuk II van Titel III van Boek II van Deel I van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie betreffende de begraafplaatsen en de lijkbezorging (1)

  23 JANUARI 2014. – Decreet tot wijziging van het decreet van 6 maart 2009 tot wijziging van Hoofdstuk II, van Titel III, van Boek II, van Deel I, van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie betreffende de begraafplaatsen en de lijkbezorging

  20 MAART 2014. – Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 29 oktober 2009 tot uitvoering van het decreet van 6 maart 2009 tot wijziging van Hoofdstuk II, van Titel III, van Boek II, van deel I van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie


  Doelen

  Belgisch Instituut voor Thanatopraxie

  De thanao

  Doelen van Thanatopraxie

  De thanatopraxie wordt in België gedefinieerd als een hygiënische behandeling die de overledene kort na zijn dood een natuurlijke kleur teruggeeft, zowel aan het lichaam als aan het gelaat, in afwachting van zijn of haar kisting.

  De thanatopraxie beoogt 2 belangrijke doelen:

  Bescherming van de publieke gezondheid

  Wanneer een lichaam zonder balseming opgebaard is, worden vaak zichtbare tekenen van ontbinding over het hoofd gezien. Vlekken, verkleuringen, geuren,… . Wanneer men het lichaam behandeld zullen deze tekenen verdwijnen. Dit biedt de nabestaanden de mogelijkheid het lichaam te begroeten zonder dat zij hier een slecht gevoel aan over houden, en is bijgevolg één van de grote voordelen die de behandeling met zich meebrengt.

  Tekenen van ontbinding beperken zich echter niet tot dat wat zichtbaar is voor het blote oog. Het brengt ook schadelijke bacteriën met zich mee. De publieke gezondheid beschermen, hoewel vaak miskend, is veruit het belangrijkste mandaat van een thanatopractor.

  Plaats geven aan rouw

  Zoals in ht eerste punt aangehaald speelt het esthetische een grote rol bij de thantopraxie. De esthetische rol beoogt het totaalbeeld bij een natuurlijk overlijden. Gaande van het wassen en omkleden van de overledene, het sluiten van de mond en ogen, indien nodig make-up aanbrengen, het verzorgen van de haren en de nagels,… tot het opmaken van het bed en de inrichting van de rouwkamer. Helaas sterft niet iedereen een natuurlijke dood. De hulp van een thanatopractor wordt ook vaak ingeroepen bij verdachte overlijdens, overlijdens na een ongeval, overlijdens na een lange lijdensweg,…

  En daarin rust het tweede mandaat van de thanatopractor, door zijn uitgebreide ervaring en technische bekwaamheid, begrijpt hij alles op het gebied van reconstructie.

  Onder reconstructie wordt de reeks van processen die het lichaam zijn natuurlijke voorkomen hersteld verstaan.

  Een levendige en realistische uitstraling recreëren, het doen verdwijnen van tekenen van ziekte of verdacht overlijden, daar ligt het moeilijkste aspect voor de thanatopractor. Het lichaam rust laten uitstralen in een natuurlijke vorm is een grote uidaging voor de thanatopractor.

  Wanneer een overledene correct wordt opgebaard, mooi gekleed is, op natuurlijke wijze gemaquilleerd wordt, elegant gecoiffeerd wordt en met herkenbare elementen ten ruste wordt gelegd, is de dood minder traumatiserend en makkelijker te aanvaarden voor de nabestaanden. De diensten aangeboden door de thanatopractor zijn diensten die elke nabestaande zal willen laten doorgaan. We kunnen de dood niet bezweren, alsook kunnen we de pijn niet wegnemen die ermee gepaard gaat, toch kunnen we ervoor zorgen dat het afscheid in de best mogelijke omstandigheden kan doorgaan. De essentie van ons werk is nabestaanden door een van de moeilijkste momenten van het leven loodsen.

  We kunnen besluiten dat de rol van de thanatopraxie dubbel is. Daarom wordt er vaak gezegd dat ons werk, een werk van kunst en wetenschap is. Het is de wetenschap van de bewaring van de overledene met het oog op de publieke gezondheid en de kunst van het nabootsen van een natuurlijk voorkomen steeds met een grote perfectie.