De vereniging

Cusrus

De cursus wordt gegeven door het IFAPME voor de Franstalige gemeenschap en aan Vlaamse zijde door syntra.

Het lesgeld bedraagt € 250 en een bijdrage aan de stagekosten van € 1450 voor het eerste jaar, en € 1000 voor het tweede jaar.

Momenteel wordt de cursus op drie plaatsen gegeven:

Hasselt, lesgever: Jan Raman
Bergen, lesgever: Pierre-Olivier Charle
Aarlen, lesgever: Michael Thiry

Programma van de cursus:

Eerste jaar

Anatomie (6h)
Angiologie (16h)
De chemie van het balsemen (4h)
Histologie (4h)
Hygiene (2h)
Introductie (2h)
Juridische aspecten (8h)
De organen (8h)
Osteologie (4h)
De techniek van het balsemen, praktisch (56h)
De techniek van het balsemen, theorie (12h)
Stage (160h)

2de Jaar

Bacteriologie (4h)
Miologie (4h)
Neurologie (4h)
Pathologie (12h)
De organen van het lichaam (20h)
De chemie van het balsemen (8h)
De techniek van het balsemen praktisch (40h)
De techniek van het balsemen theorie (34h)
Stage (160h)

In aanvulling op de cursus bedrijfsbeheer: recht, fiscaliteit, handel, opstarten van een onderneming.

Uren
De lessen gaan meestal ’s avonds of op zaterdag door. Voor meer precieze informatie kan u steeds terecht bij syntra.
(Aandacht: het is mogelijk dat bepaalde lessen tijdens de daguren gegeven worden.)

Toelatingsvoorwaarden:

  1. in het bezit zijn van een diploma middelbaar onderwijs. Kandidaten die niet in het bezit zijn van een diploma middelbaar onderwijs, kunnen worden toegelaten mits ze een akkoord hebben van de studiebegeleider van de betrokken onderwijsinstelling,
  2. in het bezit zijn van een attest bedrijfsbeheer, of voldoende professionele ervaring kunnen aantonen binnen de uitvaartsector.