De thanao

Doelen van Thanatopraxie

De thanatopraxie wordt in België gedefinieerd als een hygiënische behandeling die de overledene kort na zijn dood een natuurlijke kleur teruggeeft, zowel aan het lichaam als aan het gelaat, in afwachting van zijn of haar kisting.

De thanatopraxie beoogt 2 belangrijke doelen:

Bescherming van de publieke gezondheid

Wanneer een lichaam zonder balseming opgebaard is, worden vaak zichtbare tekenen van ontbinding over het hoofd gezien. Vlekken, verkleuringen, geuren,… . Wanneer men het lichaam behandeld zullen deze tekenen verdwijnen. Dit biedt de nabestaanden de mogelijkheid het lichaam te begroeten zonder dat zij hier een slecht gevoel aan over houden, en is bijgevolg één van de grote voordelen die de behandeling met zich meebrengt.

Tekenen van ontbinding beperken zich echter niet tot dat wat zichtbaar is voor het blote oog. Het brengt ook schadelijke bacteriën met zich mee. De publieke gezondheid beschermen, hoewel vaak miskend, is veruit het belangrijkste mandaat van een thanatopractor.

Plaats geven aan rouw

Zoals in ht eerste punt aangehaald speelt het esthetische een grote rol bij de thantopraxie. De esthetische rol beoogt het totaalbeeld bij een natuurlijk overlijden. Gaande van het wassen en omkleden van de overledene, het sluiten van de mond en ogen, indien nodig make-up aanbrengen, het verzorgen van de haren en de nagels,… tot het opmaken van het bed en de inrichting van de rouwkamer. Helaas sterft niet iedereen een natuurlijke dood. De hulp van een thanatopractor wordt ook vaak ingeroepen bij verdachte overlijdens, overlijdens na een ongeval, overlijdens na een lange lijdensweg,…

En daarin rust het tweede mandaat van de thanatopractor, door zijn uitgebreide ervaring en technische bekwaamheid, begrijpt hij alles op het gebied van reconstructie.

Onder reconstructie wordt de reeks van processen die het lichaam zijn natuurlijke voorkomen hersteld verstaan.

Een levendige en realistische uitstraling recreëren, het doen verdwijnen van tekenen van ziekte of verdacht overlijden, daar ligt het moeilijkste aspect voor de thanatopractor. Het lichaam rust laten uitstralen in een natuurlijke vorm is een grote uidaging voor de thanatopractor.

Wanneer een overledene correct wordt opgebaard, mooi gekleed is, op natuurlijke wijze gemaquilleerd wordt, elegant gecoiffeerd wordt en met herkenbare elementen ten ruste wordt gelegd, is de dood minder traumatiserend en makkelijker te aanvaarden voor de nabestaanden. De diensten aangeboden door de thanatopractor zijn diensten die elke nabestaande zal willen laten doorgaan. We kunnen de dood niet bezweren, alsook kunnen we de pijn niet wegnemen die ermee gepaard gaat, toch kunnen we ervoor zorgen dat het afscheid in de best mogelijke omstandigheden kan doorgaan. De essentie van ons werk is nabestaanden door een van de moeilijkste momenten van het leven loodsen.

We kunnen besluiten dat de rol van de thanatopraxie dubbel is. Daarom wordt er vaak gezegd dat ons werk, een werk van kunst en wetenschap is. Het is de wetenschap van de bewaring van de overledene met het oog op de publieke gezondheid en de kunst van het nabootsen van een natuurlijk voorkomen steeds met een grote perfectie.