De vereniging

Doelen van de vereniging

Het Belgisch instituut voor thanatopraxie verbindt er zich toe de thanatopraxie te promoten bij de uitvaartprofessional en het grote publiek.

Het zorgt voor de correcte uitvoering van de praktijk van het balsemen in het belang van de nabestaanden, de volksgezondheid en uit respect voor de overledene.

Zoals verwoord in de ethische code van het Belgisch instituut voor thanatopraxie zijn volgende maatregelen in hoofdlijnen deze die het Belgisch instituut voor thanatopraxie aan haar leden wenst op te leggen:

  • Oprecht respect voor alle geloofsovertuigingen en gebruiken;
  • Waardigheid en eerlijkheid in alle contacten met families van de overledenen;
  • Het integrale respect voor het beroepsgeheim;
  • De strikte toepassing van alle wetten, decreten en reglementen aangaande het beroep;
  • Loyale, professionele en vertrouwenswaardige omgang met collega thanatopractors;
  • Ondersteuning bieden aan de inspanningen van het instituut ter bevordering van het beroep.