De vereniging

Etische code

Het Belgisch instituut voor thantorpaxie streeft formeel volgende principes na:

  • Thanatopraxie beoogd een missie van sociaal en publiek belang. Het beroep van thanatopractor vereist een hoge professionaliteit en onberispelijk gedrag;
  • Zonder ooit de intimiteit van ieder menselijk gezicht uit het oog te verliezen, zal het lichaam altijd met het grootste respect benaderd worden, met de nodige tact en fatsoen;
  • De thanatopractor zal alle informatie aangaande de overledene beschouwen als strikt geheim, alsook de door hem uitgevoerde taken.

Bijgevolg, engageert het Belgisch instituut voor thanatopraxie volgende handelswijzen aan te bevelen:

  • Het oprecht respecteren van alle filosofische geloofsovertuigingen en gebruiken;
  • Eerlijkheid en essentiële waardigheid in de omgang met de familie van de overledene;
  • Respect voor het beroepsgeheim;
  • Het strikt naleven van alle reglementen en wetten aangaande het beroep;
  • Trouw en ondubbelzinnig omgaan met collega’s; wanneer hij of zij, hem of haar om hulp of advies vraagt;
  • Het ondersteunen van het instituut bij het verbeteren van de professionele voorwaarden voor het uitoefenen van het beroep.