De vereniging

Stage

Tijdens elk jaar van de cursus moet de student op buitenlandse stage.

De stages gaan door in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Canada.

De stages zijn verplicht en geven de student extra praktijkervaring, wat niet mogelijk is tijdens de theoretische kant van de cursus.

De stagiair wordt begeleid door een gediplomeerd thanatopractor die de student zal laten kennismaken met alle verschillende taken van het balsemen. Gaande van administratie, assisteren,… tot een volledige balseming.

Het stage gedeelte is zeer belangrijk in de vorming van de student, hij komt hierbij in aanraking met de wetten, de stress van het beroep, het contact met de familie,…. Tijdens zijn stage wordt er van de student verwacht dat hij een dossier bijhoudt van het uitgevoerde werk en de vooruitgang in zijn ontwikkeling tot thanatopractor. Dit dossier dient de student, bij het afronden van zijn stage, te overhandigen aan het Belgisch instituut voor thanatopraxie.